ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE

Kolejną z form działalności G-T TRANS PL jest medyczne zabezpieczenie imprez masowych, firmowych, itd. Przez cały okres działalności naszej firmy zdobywaliśmy doświadczenie w tej dziedzinie. Zaufało nam kilkudziesięciu organizatorów różnego typu imprez, dla których zabezpieczamy od strony medycznej różne wydarzenia społeczno – kulturalne i sportowe. Oferujemy profesjonalną i kompleksową opiekę medyczną, wielokrotnie udowadnialiśmy że mamy wysokie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i ratowania życia.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy, gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych,

Zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

W zakresie imprez masowych oferujemy rozwiązania dopasowane do specyfiki i potrzeb wydarzenia. W skład oferty mogą wchodzić różnego rodzaju konfiguracje zespołów medycznych (ratownicy, lekarze) i różne formy zabezpieczeń (patrole piesze, punkt medyczny czy transport medyczny).

Kontakt w sprawie zabezpieczenia medycznego

tel. 514 000 358

tel. 514 000 800